Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Derde meting regionale veiligheidsindex gepubliceerd

25 november 2015

Op 2 november is de derde meting van de regionale veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland over de periode september 2014 tot en met augustus 2015 verschenen.

De index brengt voor 104 buurtcombinaties in de regio Amsterdam-Amstelland in kaart hoe het met de veiligheid is gesteld. De regio Amsterdam-Amstelland is verdeeld in Amsterdam en vijf regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). De veiligheidsindex, die bestaat uit de drie deelindexen criminaliteit, overlast en on veiligheidsbeleving bundelt informatie en brengt eenheid in de vele veiligheidscijfers. Daardoor kunnen alle buurten in de regio door middel van een cijfer met elkaar kunnen worden vergeleken.

Regionale score veiligheidsindex stabiel in augustus 2015

In deze tweede periode van 2015 kunnen de cijfers worden vergeleken met het regiogemiddelde van 2014 en de eerste periode van 2015. Na een lichte verbetering in de eerste periode van 2015 stabiliseert de veiligheidsindexscore in augustus 2015 op 99. De overlast neemt in deze periode weer iets verder af (van 100 in 2014 via 99 naar 98 in augustus 2015). De veiligheidsbeleving is met een score van 98 gelijk aan die van april 2015. De criminaliteitsindex laat juist een lichte verslechtering zien in de meting van augustus 2015: met een score van 100 in beide eerste metingen is dat nu 101. Waar de indexscore van 100 op de High Impact criminaliteit (delicten met een grote impact op het slachtoffer; bijvoorbeeld geweld) na een lichte daling in april weer terug het niveau van 2014 is, stijgt de High Volume criminaliteit (veel voorkomende criminaliteit als diefstal) naar 102.

 

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: