Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Een nieuwe veiligheidsindex voor de regio Amsterdam-Amstelland

11 augustus 2015

Op dinsdag 11 augustus verschijnt de regionale Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland. Deze nieuwe index vervangt de Amsterdamse veiligheidsindex en de separate Amstellandgemeente veiligheidsindex. De regionale index brengt in kaart hoe het met de veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland is gesteld.

Buurten vergelijken

De regio Amsterdam-Amstelland is verdeeld in Amsterdam en vijf regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) en bestaat uit 104 buurtcombinaties. Met de index krijgen alle buurten in de regio een cijfer waardoor ze onderling vergelijkbaar worden. De veiligheidsindex bundelt informatie en brengt eenheid in cijfers. In de index zijn tot nu toe de cijfers over 2014 en de eerste vier maanden van 2015 opgenomen.

Drie deelindexen

De vernieuwde index geeft één overall regionaal veiligheidscijfer weer. Dat cijfer is opgebouwd uit drie deelindexen:

  • Index Criminaliteit: bestaande uit politiecijfers over High Impactcriminaliteit, (zoals overvallen, straatroven en bedreiging) en High Volumecriminaliteit (zoals zakkenrollerij en fietsdiefstal) evenals antwoorden op vragen uit de Veiligheidsmonitor over ervaren slachtofferschappen van criminaliteit.

  • Index Overlast: gebaseerd op politiecijfers en antwoorden van respondenten op vragen uit de Veiligheidsmonitor over personenoverlast, bijvoorbeeld jeugdoverlast, geluidsoverlast; en over verloedering, zoals vernielingen en zwerfvuil.

  • Index Onveiligheidsbeleving: gebaseerd op enquêtegegevens uit de Veiligheidsmonitor met onderzoeksvragen over de beleving van (on)veiligheid.

Het gemiddelde van deze cijfers bepaalt het overall veiligheidsindexcijfer van een buurtcombinatie.

Basisjaar

De index wordt drie keer per jaar berekend en gaat altijd over een periode van twaalf maanden, waarbij 2014 het basisjaar is. In 2014 is de veiligheidsindex van de regio Amsterdam-Amstelland berekend en het gemiddelde is gesteld op 100. Dit cijfer is opgebouwd uit drie deelindexen: criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving. Iedere buurt wordt vergeleken met dit gemiddelde en afgezet tegen de basiswaarde 100. Zo is eenvoudig te zien wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid én welke buurten hoger of lager scoren dan het gemiddelde.

Vernieuwing

Sinds de eerste publicatie van de Amsterdamse veiligheidsindex in 2003, zijn de maatschappelijke opvattingen over veiligheid veranderd. Zo is bijvoorbeeld jeugdoverlast de afgelopen jaren hoog op de agenda gekomen en zijn er in de regio nieuwe prioriteiten geformuleerd op het gebied van veiligheid. De nieuwe regionale veiligheidsindex sluit daarop aan. Ook sluit de nieuwe veiligheidsindex beter aan op vernieuwde (landelijke) registratiesystemen en andere meetmethoden.

Ontwikkelingen

De regionale veiligheidsindex maakt het mogelijk om de eerste periode van 2015 te vergelijken met het regiogemiddelde van 2014. De index laat het beeld zien dat de onveiligheidsbeleving in de regio is verbeterd. Het cijfer van de eerste periode van 2015 is gezakt naar 98, ten opzichte van 100 in 2014. Ook het cijfer voor ‘overlast’ laat een verbetering zien met een vermindering van één punt in 2015. Het veiligheidsindexcijfer voor de regio is met één punt verbeterd, van 100 in 2014 naar 99 de eerste periode van 2015.

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: