Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Landelijk onderzoek naar veiligheid weer van start

Onderzoek en Statistiek vraagt mensen in de regio Amsterdam-Amstelland periodiek naar de veiligheid in hun buurt. Voor deze Veiligheidsmonitor werken we samen met het CBS, dat om het jaar de veiligheid in heel Nederland onderzoekt. Vanaf augustus vindt dit landelijke onderzoek weer plaats en krijgt u hierover misschien post.

De gemeente Amsterdam gebruikt de uitkomsten van dit terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid. Zo maken we indexcijfers, onder andere gebaseerd op de Veiligheidsmonitor, waarmee het mogelijk is de sociale veiligheid van een wijk te vergelijken met andere wijken en eerdere perioden. De cijfers uit het onderzoek bieden daarnaast zicht op specifieke veiligheidsvraagstukken, zoals straatintimidatie, digitaal slachtofferschap en seksueel geweld en seksuele intimidatie.

De resultaten van de Veiligheidsmonitor publiceren we op deze website. In het dashboard Veiligheid in beeld kan iedereen de ontwikkeling en spreiding van cijfers over criminaliteit, slachtofferschap, ervaren overlast en onveiligheidsbeleving bekijken. Onderzoek naar veiligheid is te vinden via de themapagina Openbare orde en veiligheid.

De Veiligheidsmonitor is een belangrijke informatiebron voor de regio Amsterdam-Amstelland omdat het de ervaringen van bewoners over veiligheid meet. Omdat niet alle inwoners ondervraagd kunnen worden in het onderzoek, selecteert het CBS een aantal personen van 15 jaar en ouder uit het bevolkingsregister. Bewoners die uit die selectie tevoorschijn komen krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. De brief is afkomstig van het CBS en I&O Research, het onderzoeksbureau dat het veldwerk van het onderzoek uitvoert.