Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Leerlingprognose 2020/'21: Daling basisonderwijs, stijging voortgezet onderwijs

Verdere daling verwacht van het aantal leerlingen in het basisonderwijs op korte termijn en een stijging op langere termijn, in het voortgezet onderwijs gebeurt juist het tegenovergestelde. Dit blijkt uit de jongste leerlingenprognose 2020/’21 van Onderzoek, Informatie en Statistiek in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg. De leerlingenprognose volgt uit de jongste bevolkingsprognose.

Daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs op korte termijn, daarna weer stijging

In 2020/’21 telt het Amsterdamse basisonderwijs ruim 61.000 leerlingen. De prognose laat zien dat het leerlingenaantal zal afnemen, met als verwacht laagste punt in 2026/’27(een daling van 3,3 procent). Hierna stijgt het leerlingenaantal weer sterk

Vanaf 2025 worden in de huidige prognose minder 4- tot en met 12-jarige kinderen (PO basisgeneratie) verwacht dan in de vorige prognose. De sterke daling op korte termijn is het gevolg van een lager geboortecijfer. De minder sterke stijging op lange termijn komt doordat er met minder woningbouw rekening gehouden wordt dan in de vorige prognose. Dit leidt in vergelijking met de vorige prognose tot 100 leerlingen minder in 2025/’26 en 860 leerlingen minder in 2030/’31

Leerlingenprognose BO

Leerlingenprognose BO 2020/’21 in vergelijking met leerlingenprognose 2019/’20 en de basisgeneratie PO

Leerlingenprognose BO 2020/’21 in vergelijking met leerlingenprognose 2019/’20 en de basisgeneratie PO

Het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs stijgt nog een aantal jaar, daarna daalt het

De huidige prognose van het voorgezet onderwijs laat zien dat het leerlingenaantal naar verwachting zal groeien met ongeveer 1.650 leerlingen tot op het toppunt van ruim 44.000 leerlingen in 2024/’25 (+3,9 procent). Daarna volgt een daling tot 2034/’35 (-2,6 procent ten opzichte van het huidige schooljaar). Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door het vertrek uit de stad van gezinnen met jonge kinderen sinds 2014. Het leerlingenaantal zal vervolgens relatief stabiel blijven. Dit is het gevolg van gezinsvorming in de nieuwe woningen die op korte termijn (tot 2023) gebouwd worden, waarbij een deel van de kinderen over ongeveer 12 jaar in het VO zullen instromen.

In vergelijking met de vorige prognose is de voorspelde stijging tot het schooljaar 2024/’25 iets sterker en de daling daarna ook sterker. Vergeleken met de vorige prognose leidt dit tot 125 leerlingen meer in 2024/’25 en 900 leerlingen minder in 2035/’36. Figuur 2 laat duidelijk zien dat de huidige leerlingenprognose, de prognose van de basisgeneratie volgt.

Leerlingenprognose VO

Leerlingenprognose VO 2020/’21 in vergelijking met leerlingenprognose VO 2019/’20 en de basisgeneratie tot en met 18 jaar (aantallen)

Leerlingenprognose VO 2020/’21 in vergelijking met leerlingenprognose VO 2019/’20 en de basisgeneratie tot en met 18 jaar (aantallen)

Meer weten?

In de rapportages leerlingenprognose BO, VO en SBO en SO wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de leerlingenprognose en de bevolkingsprognose tot stand komen en wat de belangrijkste verschillen met vorig jaar zijn. Voor het BO en SBO en SO zijn ook bijbehorende tabellen beschikbaar met de geprognotiseerde leerlingenaantallen per school. Deze kunnen op aanvraag worden verstuurd (mailadres: algemeen.OIS@amsterdam.nl). Daarnaast is er ook dashboard voor de leerlingenprognose BO waarin de ontwikkeling van het aantal leerlingen en PO basisgeneratie per school en buurt inzichtelijk wordt gemaakt.