Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Migratie naar de Metropoolregio Amsterdam

Het aantal recente eerste generatie migranten in de MRA nam tussen 2013 en 2017 toe van 136.000 naar 199.000 (+47 procent), sterker dan de gemiddelde bevolkingsgroei (+3 procent). Van deze groep verdient 24 procent van de werkenden 60.000 euro of meer per jaar. Bij de groep binnenlandse migranten is dat aandeel hoger: 34 procent. Dit zijn enkele resultaten uit de Migratiemonitor Metropoolregio.

In deze monitor beschrijven we de inwoners van de Metropoolregio Amsterdam aan de hand van vier groepen: inwoners geboren in de MRA, inwoners die elders in Nederland geboren zijn, eerste generatie migranten die tien jaar of korter in Nederland wonen en eerste generatie migranten die langer dan tien jaar in Nederland wonen. De cijfers komen uit 2013 en 2017. Zodra de inkomensgegevens over 2019 bekend zijn, worden ook de cijfers van 2019 gepubliceerd. Dat zal in de loop van 2021 gebeuren.

Het merendeel (55 procent) van de inwoners in de MRA is er geboren en 25 procent van de inwoners is vanuit andere Nederlandse gemeenten naar de MRA verhuisd. De groep recente eerste generatie migranten maakt 11 procent uit van de totale bevolking en de groep buitenlandse migranten die langer dan tien jaar in Nederland woont, negen procent.

De groep recente migranten is opvallend jonger dan de gemiddelde populatie in de MRA. Van de recente migranten is 34 procent tussen de 27 en 35 jaar oud. Gemiddeld is dat 13 procent. Ook zijn recente migranten vaker alleenstaand (32 procent) dan gemiddeld (21 procent). Binnen de groep recente immigranten zien we vooral mensen met een Europese migratieachtergrond. Polen komt het vaakst voor met 6 procent. Recente buitenlandse migranten wonen minder vaak in een koopwoning (30 procent) dan inwoners die in Nederland geboren zijn (58 procent).

Het aandeel hoog opgeleiden is binnen de groep recente migranten met 34 procent groter dan gemiddeld in de MRA (33 procent), maar kleiner dan bij de groep binnenlandse migranten (51 procent). In Amsterdam is gemiddeld 42 procent van de inwoners hoog opgeleid. Ook daar is de groep binnenlandse migranten vaak hoog opgeleid (67 procent) dan de groep recente buitenlandse migranten (39 procent).

Andere opvallende verschillen zien we als we kijken naar de populatie werkenden. Het aandeel werkenden binnen de sector ‘verhuur roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening’ is veel groter voor de groep recente buitenlandse migranten (17 procent), terwijl dat voor de inwoners die in Nederland geboren zijn tussen de zeven en negen procent ligt. Tot deze sector behoren ook uitzendbureaus. Ook in de inkomens zien we verschillen. Het aandeel 36 tot en met 64-jarigen dat 80.000 euro of meer verdient is 19 procent onder de binnenlandse migranten. Voor de recente buitenlandse migranten is dat 16 procent. Ook bij de leeftijdsgroep 27 tot en met 35 jaar zien we dat de binnenlandse migranten vaker een hoog inkomen hebben dan (recente) buitenlandse migranten.

In de rapportage zijn de belangrijkste bevindingen weergegeven op het gebied van demografie, wonen, opleiding, werk en inkomen voor de gehele MRA. Cijfers per gemeente zijn in de tabellenset weergegeven. Ook is er een tabellenset over de stadsdelen en wijken in Amsterdam. De monitor is opgesteld voor het coronavirus uitbrak. In het rapport zijn wel recente cijfers over de bevolkingsontwikkeling in 2020 opgenomen en wordt er gereflecteerd op de mogelijke effecten van corona op de migratie in de komende jaren.

Kenmerken inwoners MRA in vier groepen, 2017 en 2013, percentages

Kenmerken inwoners MRA in vier groepen, 2017 en 2013, percentages