Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Dataset Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA)

Het Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) bevat kerncijfers op het niveau van de meest gebruikte gebiedsindelingen in Amsterdam: stadsdelen, de 25 gebieden van het gebiedsgericht werken, wijken, buurten, winkel- en werkgebieden, PC4 en twee alternatieve buurtindelingen van de stadsdelen. Het BBGA is gebaseerd op de nieuwe gebiedsindeling van 2022.

Het BBGA bevat ruim 800 variabelen. Een overzicht van alle variabelen staat in de BBGA Metadata en in het Dashboard Kerncijfers.

Vanaf deze editie van het BBGA zijn voor een aantal variabelen waarden van 1, 2, 3 en 4 afgerond naar 5. Ook zijn percentages hoger dan 90 procent afgerond naar 90 procent. Dit staat vermeld in de definitie van de betreffende variabelen. Hierdoor is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som elders in het bestand. Ook het terugrekenen van percentages naar aantallen raden we om deze reden af. In toekomstige edities van het BBGA zal Onderzoek en Statistiek de systematiek voor statistische geheimhouding verfijnen.

Voorts is in 2022 de gebiedsindeling van de stad veranderd, met als grootste verandering dat Weesp onderdeel werd van Amsterdam. De cijfers in deze editie van het BBGA zijn waar mogelijk herberekend naar de nieuwe gebiedsindeling. Voor een aantal variabelen is dat niet mogelijk of is nadere bewerking nodig. Ook hier werken we aan verfijning in komende edities. Tot die tijd dienen tijdreeksen voor gebieden waarvan de grenzen aangepast zijn (denk aan Driemond en Amsterdam als geheel met of zonder Weesp) met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Bronnen

OmschrijvingCategorie
BBGA Metadata indicatoren definities (csv)documentatie
BBGA stedelijk gemiddelde en standaardafwijking (csv)documentatie
Het BBGA inclusief metadata in xlsx formaatdatabestand
Het BBGA in csv formaatdatabestand
Het BBGA oude gebiedsindeling 2015 in xlsx formaatdatabestand
API Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA)api
Kerncijfers Amsterdamvisualisatie

Beschrijving

Publicatiedatum
19 april 2023
Wijzigingsdatum
10 juli 2024
Wijzigingsfrequentie
regelmatig
Doel
De gegevens bieden inzicht in de kerncijfers op het niveau van de meest gebruikte gebiedsindelingen in Amsterdam.
Contactpersoon
Rogier van der Groep