Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Minder criminaliteit, meer overlast in mei 2020

23 augustus 2020

In de regio Amsterdam-Amstelland is het in mei 2020 iets onveiliger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de 17e meting van de regionale veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland. Nadat sinds de eerste berekening over het jaar 2014 de indexscore daalde van 100 naar 91 in mei 2019 (en zelfs naar 90 over het jaar 2019) lijkt die trend doorbroken en stijgt de index nu licht naar 92. Dat komt vooral door toename van overlast. Waar de scores voor de criminaliteitsindex (deels door de coronacrisis), en onveiligheidsbeleving dalen, stijgt de ervaren overlast.

De geconstateerde afname van de criminaliteit eerder dit jaar, deels door de coronacrisis, zien we terug in de beide onderliggende soorten criminaliteit. Het indexcijfer voor High Impact criminaliteit - delicten met een grote invloed op het slachtoffer - laat een substantiële verbetering zien (van 95 in mei 2019 naar 86 12 maanden later). Vooral woninginbraken, zedendelicten en overvallen nemen in deze periode relatief sterk af. De score voor veel voorkomende criminaliteit (ook wel High Volume criminaliteit genoemd) verbetert in mindere mate in dezelfde periode(van 78 naar 77). Beide soorten tellen even zwaar mee in de score van de criminaliteitsindex.

Meer ervaren overlast

De score op de overlastindex stijgt tussen mei 2019 en mei 2020 van 93 naar 101. Na een aanvankelijke daling tot eind 2018 is er sindsdien sprake van een stijgende trend. Dat geldt voor beide onderliggende indexcijfers in even sterke mate: De score voor personenoverlast neemt in deze periode tot van 101 naar 109 (van alle deelindexen de hoogste score sinds 2014)terwijl die voor verloedering stijgt van 85 naar 94; beide onderdelen tellen even zwaar mee in de overlastscore.

De score voor de onveiligheidsbelevingsindex laat sinds mei 2019 een lichte verbetering zien (van 93 naar 93), maar dat geldt niet voor alle drie de onderdelen: men voelt zich iets veiliger (van 92 naar 89), men vermijdt bepaalde plekken iets minder (van 88 naar 87), maar schat de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit iets hoger in dan een jaar geleden (van 98 naar 99).

Regionale veiligheidsindex

De index brengt drie keer per jaar de veiligheid van 108 wijken in de regio Amsterdam-Amstelland in kaart. De regio Amsterdam-Amstelland bestaat uit de volgende gemeenten:

  • Amsterdam

  • Aalsmeer

  • Amstelveen

  • Diemen

  • Ouder-Amstel

  • Uithoorn

De veiligheidsindex bestaat uit drie delen:

1.criminaliteit

2.overlast

3.onveiligheidsbeleving

De index voegt informatie samen en zorgt voor eenheid in de vele veiligheidscijfers. Zo zijn alle buurten in de regio door middel van één cijfer met elkaar te vergelijken. Weten hoe veilig uw buurt is? Bekijk en vergelijk in het dashboard van de Veiligheidsindex uw buurt met andere buurten en voorgaande perioden.

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: