Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Nieuwe gebiedsindeling voor Amsterdam

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 9 juni 2015 de nieuwe statistische gebiedsindeling van Amsterdam vastgesteld.

De nieuwe indeling sluit aan op de wijziging van de werkgebieden van de bestuurscommissies in Westpoort die op 1 januari 2015 is ingegaan. Omdat veel cijfers worden gepubliceerd met peildatum 1 januari gaat de wijziging in buurtindeling ook in op 1 januari 2015. Het aantal buurten wordt uitgebreid van 470 naar 481, het aantal buurtcombinaties* neemt toe van 97 naar 99.

Nieuwe indeling in stadsdelen en buurtcombinaties

Nieuwe indeling in stadsdelen en buurtcombinaties

Omdat de stad verandert en ook plannen voor de stad kunnen veranderen is het nodig periodiek de statistische gebiedsindeling aan te passen, want iedereen wil gegevens hebben die zo goed mogelijk aansluiten bij de actuele stand van zaken. Voorbeelden zijn Elzenhagen en het Amstelkwartier waar tot een paar jaar geleden nauwelijks mensen woonden en IJburg II waar de plannen nu heel anders zijn dan eerst. Ook kan het nodig zijn voor beheerstaken over cijfers van specifieke gebieden te beschikken. De samenwerking met de politieregio Amsterdam-Amstelland leidt er soms toe dat er gegevens over kleinere gebieden noodzakelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is IJburg waar veel meer problemen spelen dan aanvankelijk voorzien was. Door de gebiedsindeling te verfijnen is er meer informatie beschikbaar over kleinere gebieden waardoor de buurtregisseurs van de politie hun werk beter kunnen doen.

  • Vanaf 1 januari 2016 wordt er niet meer gesproken van buurtcombinaties, maar van wijken.