Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Regionale veiligheidsindex mei 2015-april 2016 verschenen

30 juni 2016

Op 27 juni zijn de uitkomsten van de vijfde meting van de regionale veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland openbaar geworden. Deze meting gaat over de periode mei 2015 tot en met april 2016. In vergelijking met de meting over 2015 is het in de regio even veilig gebleven.

De regionale veiligheidsindex

De index brengt drie keer per jaar de veiligheid van 104 buurtcombinaties in de regio Amsterdam-Amstelland in kaart. De regio Amsterdam-Amstelland bestaat uit de volgende gemeenten:

  • Amsterdam

  • Aalsmeer

  • Amstelveen

  • Diemen

  • Ouder-Amstel

  • Uithoorn

De veiligheidsindex bestaat uit drie delen

1.    criminaliteit

2.    overlast

3.    onveiligheidsbeleving

De index voegt informatie samen en zorgt voor eenheid in de vele veiligheidscijfers. Zo kunnen we alle buurten in de regio door middel van één cijfer met elkaar vergelijken.

Even veilig als in 2015

Over de periode mei 2015-april 2016 is het in vergelijking met het jaar 2015 even veilig gebleven. De totale indexscore is over beide perioden 97. Men ervaart evenveel overlast en men voelt zich even veilig als tijdens de vorige periode, maar daarnaast vindt er iets minder criminaliteit plaats.

Minder criminaliteit

Als we beter kijken naar de indexscore  criminaliteit (van 97 naar 95), dan zien we een afname in de zogenaamde High Impact criminaliteit. Dit zijn delicten met een grote invloed op het slachtoffer, zoals geweld. De score voor veel voorkomende criminaliteit (ook High Volume criminaliteit genoemd) blijft gelijk. Beide soorten tellen even zwaar mee in de score van de criminaliteitsindex.

Ervaren overlast en veiligheidsgevoelens blijven gelijk

De mensen ervaren over de periode mei 2015-april 2016 evenveel overlast als over het jaar 2015 en dat geldt zowel voor verloedering als voor personenoverlast (beide even zwaar meetellende onderdelen van de indexscore voor overlast). Hetzelfde geldt voor de drie onderdelen waaruit de onveiligheidsbelevingindex is opgebouwd: men vermijdt evenveel, voelt zich even veilig en schat de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit precies even hoog in als over het jaar 2015.

Hoe veilig is uw eigen buurt?

Als u wilt weten hoe veilig uw buurt is vul dan kunt u gebruikmaken van deze visualisatie

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: