Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Veiligheid Amsterdam-Amstelland in 2019 stabiel ten opzichte van 2018

23 april 2020

In de regio Amsterdam-Amstelland is het in 2019 even veilig als het jaar ervoor. Dit blijkt uit de uitkomsten van de 16e meting van de regionale veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland die op 21 april verscheen. De totale indexscore is over beide jaren 90. Wel was het in 2019 10% veiliger dan in het basisjaar 2014. Kijken we naar de deelindexen dan zien we daar geringe verschillen. De criminaliteitsscore is gelijk gebleven in vergelijking met 2018, maar men ervaart iets meer overlast terwijl men zich juist iets veiliger voelt.

Als we de indexscore criminaliteit onder de loep nemen (zowel in 2018 als in 2019 was deze 84), dan zien we een lichte afname in de zogenaamde High Impact criminaliteit (van 92 naar 91). Dit zijn delicten met een grote invloed op het slachtoffer, zoals geweld. De score voor veel voorkomende criminaliteit (ook wel High Volume criminaliteit genoemd) neemt juist licht toe (van 76 naar 78). Beide soorten tellen even zwaar mee in de score van de criminaliteitsindex.

Meer ervaren overlast maar veiligheidsgevoel neemt toe

Men ervaart in vergelijking met het jaar ervoor in 2019 iets meer overlast (van 92 naar 94). Dat geldt in sterkere mate voor personenoverlast (van 98 naar 103; de hoogste score sinds 2014) dan voor verloedering (van 85 naar 86). Beide onderdelen tellen even zwaar mee in de overlastscore.

De score voor de onveiligheidsbelevingsindex laat een lichte verbetering zien (van 92 naar 91), maar dat geldt niet voor alle drie de onderdelen: men voelt zich in 2019 iets veiliger (van 92 naar 89), men vermijdt bepaalde plekken iets minder (van 89 naar 87), maar schat de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit iets hoger in dan in 2018 (van 98 naar 99).

De regionale veiligheidsindex

De index brengt drie keer per jaar de veiligheid van 104 buurtcombinaties in de regio Amsterdam-Amstelland in kaart. De regio Amsterdam-Amstelland bestaat uit de volgende gemeenten:

  • Amsterdam
  • Aalsmeer
  • Amstelveen
  • Diemen
  • Ouder-Amstel
  • Uithoorn

De veiligheidsindex bestaat uit drie delen:

  1. Criminaliteit
  2. Overlast
  3. Onveiligheidsbeleving

De index voegt informatie samen en zorgt voor eenheid in de vele veiligheidscijfers. Zo zijn alle buurten in de regio door middel van één cijfer met elkaar te vergelijken.

Hoe veilig is uw eigen buurt?

Weten hoe veilig uw buurt is? Bekijk en vergelijk in het dashboard van de Veiligheidsindex uw buurt in vergelijking met andere buurten en voorgaande perioden.