Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Veiligheidsindex toont aan dat Amsterdam veiliger is geworden

16 maart 2005

Woensdag 16 maart is de eerste Amsterdamse Veiligheidsindex gepresenteerd door burgemeester Cohen. O+S heeft deze veiligheidsindex ontwikkeld in samenspraak met de directie Openbare Orde en Veiligheid. De Veiligheidsindex laat op buurtniveau de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de periode 2003-2004 zien. De index doet dit door de belangrijkste indicatoren van zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid te onderscheiden. Dat betekent dat zowel op stedelijk als op stadsdeelniveau het beleid kan worden aangepast en verdere maatregelen kunnen worden genomen. De belangrijkste conclusies over de ontwikkeling van de veiligheid zijn de volgende:De geregistreerde criminaliteit en overlast (inclusief slachtofferschap) is in 2004 met 5% afgenomen ten opzichte van 2003 (objectieve veiligheid).De door Amsterdammers ervaren veiligheid is in 2004 met 7% verbeterd ten opzichte van 2003 (subjectieve veiligheid).In 2003 was van 30 van de 77 buurtcombinaties de indexscore slechter dan het Amsterdamse gemiddelde. In 2004 zijn dat er nog maar 20.De onveiligste gebieden in de stad zijn in 2004 hetzelfde als in 2003: Burgwallen - Oude Zijde, Burgwallen - Nieuwe Zijde, Nieuwmarkt/Lastage, Dapperbuurt en Bijlmer-Centrum. Deze gebieden hebben vooral de drugsproblematiek gemeenschappelijk.

 

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: