Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Versoepelingen bepalen hersteltempo toerisme: verwachte piek in juli 2021

Nederland is inmiddels al ruim vier maanden in lockdown. Wat doet dit met de bezoekerseconomie in Amsterdam? En welke toekomstperspectieven zijn er gezien de mogelijke versoepelingen binnenkort? OIS heeft het aantal toeristische bezoekers in een nieuwe raming geschetst tot eind 2021. Deze raming houdt rekening met drie mogelijke scenario’s waarin de lockdown, de mate van de toekomstige versoepelingen, de uitrol van de vaccinaties en het reissentiment zijn doorgerekend.

Vóór de coronacrisis telde Amsterdam bijna 22 miljoen unieke toeristische dag- en verblijfsbezoekers per jaar (2019).

Bezoekers met een toeristisch motief reizen buiten hun normale omgeving en verblijven in Amsterdam 2 uur of langer. Ze worden hiervoor niet betaald door een werkgever in Amsterdam. Het gaat om de dagjesmensen, congresbezoekers en gasten in hotels en andere accommodaties. Studenten, forensen en familiebezoek vallen hierbuiten.

In 2020 is dit aantal met 61 procent gedaald tot ruim 8 miljoen. Het aantal verblijfsbezoekers is sterker gedaald (-68 procent) dan het aantal dagbezoekers (-55 procent). Het aantal buitenlandse bezoekers is met 66 procent gedaald en het aantal Nederlandse bezoekers is met 48 procent gedaald. De ontwikkelingen in 2020 leren dat het herstel van het toerisme samenhangt met de versoepelingen en is mede afhankelijk van het internationale reisbeleid en het tempo van de vaccinatie.

De mate van de contactbeperkende maatregelen is daarom een goede voorspellende factor voor de bezoekerseconomie in 2021. OIS houdt hiermee rekening om de bezoekersaantallen volgens drie mogelijke scenario’s te modelleren. In alle scenario’s krijgt de bezoekerseconomie meer kansen in de zomer 2021 uitgaand van een hogere vaccinatiegraad, veel versoepelingen in Nederland en een lager risiconiveau (wereldwijd). Naar verwachting herstelt het dagbezoek en het verblijfsbezoek uit Nederland en sommige buurlanden het snelst, maar in 2021 zullen de aantallen bezoekers in Amsterdam nog onder het niveau van 2019 liggen. In het scenario hoog ligt het totaal aantal bezoekers 45 procent lager dan in 2019, in het scenario midden ligt het 53 procent lager dan in 2019 en in het scenario laag wordt rekening gehouden met een daling van 68 procent ten opzichte van 2019.

Totaal dag- en verblijfsbezoekers Amsterdam

Scenario hoog wordt geschat op 11,8 miljoen bezoekers, scenario midden op 10 miljoen en scenario laag op 7 miljoen.

De prognose over het hele jaar 2021 is ook doorgerekend per maand, waarbij de uitwerking van de maatregelen op het aantal bezoekers goed zichtbaar is. De meest nauwkeurige voorspellingen kunnen worden gemaakt voor het aantal gasten en overnachtingen in hotels. In alle scenario’s wordt uitgegaan van hetzelfde lage risiconiveau in juli 2021. Voor de rest van het jaar zijn verschillende risiconiveau’s doorgerekend. Hierbij zien we dat in het scenario hoog het aantal bezoekers vanaf mei stijgt naar ongeveer twee derde van het niveau in 2019. In scenario midden komt het toerisme in juni meer op gang. In scenario laag komt het toerisme op gang in juli en neemt het na de zomer weer flink af, vergelijkbaar met 2020.

Aantal hotelgasten per maand, 3 scenario's

Scenario hoog heeft een vroege piek, daarna constant een hoog aantal hotelgasten. In scenario midden begint de piek later en eindigt hij eerder. Scenario laag heeft een piek in juli en neemt snel daarna weer af.