Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Dataset Bodemgebruik groen Amsterdam

Deze dataset bevat vier onderdelen. De gegevens zijn gebaseerd op de Hoofgroenstructuur, basisregistratie grootschalige topografie, Agrarisch areaal Nederland en het Natuurnetwerk Nederland. De bestanden zijn beschikbaar als csv en als Geopackage.

  1. Bodemgebruik functioneel gebied. Voor ieder functioneel gebied groen zoals parken zijn per type bodemgebruik het percentage en de grootte in m2 afgeleid.

  2. Bodemgebruik bestuurlijk gebied. Voor ieder bestuurlijk gebied is er per type bodemgebruik het percentage en de grootte in hectare afgeleid.

  3. Functioneel groen bestuurlijk gebied. Voor ieder bestuurlijk gebied is er per type groen het percentage en de grootte in hectare afgeleid. In de oppervlaktes representeren de functionele gebieden met ‘ levend groen’ inclusief verharding, water, bebouwing, etc.

  4. Functioneel 'levend groen' bestuurlijk gebied. Voor ieder bestuurlijk gebied is er per type groen het percentage en de grootte in hectare afgeleid. In de oppervlaktes representeren alleen het ‘ levend groen’ , dus exclusief verharding, water, bebouwing, etc.

Bronnen

OmschrijvingCategorie
Bodemgebruik functioneel gebied (csv)databestand
Bodemgebruik functioneel gebied (geopackage)databestand
Bodemgebruik bestuurlijk gebied (csv)databestand
Bodemgebruik bestuurlijk gebied (geopackage)databestand
Functioneel groen bestuurlijk gebied (csv)databestand
Functioneel groen bestuurlijk gebied (geopackage)databestand
Functioneel 'levend groen' bestuurlijk gebied (csv)databestand
Functioneel 'levend groen' bestuurlijk gebied (geopackage)databestand

Beschrijving

Publicatiedatum
7 februari 2022
Wijzigingsdatum
21 juni 2022
Wijzigingsfrequentie
tweejaarlijks
Doel
Het doel van deze dataset is het kunnen plannen en monitoren van ‘levend groen’ in de groene gebieden in relatie tot ander type bodemgebruik. Deze gegevens zijn ondersteunend aan de operationalisatie van het groenbeleid
Contactpersoon
Nico de Graaff
Deze dataset maakt deel uit van de thema's
Deel deze pagina: