Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Dataset Groen in Amsterdam

Het groen in de stad draagt bij aan leefbare en gezonde woonomgeving. Denk hierbij aan groen voor recreatie, rust, en sociale activiteiten. Om in te spelen op het veranderende klimaat zoals toenemende warmterecords zorgen we dat groen bijdraagt aan verkoeling. Ook voor de fauna in de stad zorgen we voor een leefbare omgeving door het aanleggen stadsnatuur en groene verbindingen.

Om inzicht te geven in de hoeveelheid en het soort groen in de stad en hoe dit is verdeeld zijn er gegevens beschikbaar in de volgende groepen:

  • Bodemgebruik groen: de functie en oppervlakte
  • Nabijheid van groen: de gemiddelde afstand per gebied naar een park of ander type groen
  • Kavelgroen: groen in tuinen en groen op daken

Bodemgebruik groen

  1. Bodemgebruik functioneel gebied. Voor ieder functioneel gebied groen zoals parken zijn per type bodemgebruik het percentage en de grootte in m2 afgeleid.

  2. Bodemgebruik bestuurlijk gebied. Voor ieder bestuurlijk gebied is er per type bodemgebruik het percentage en de grootte in hectare afgeleid.

  3. Functioneel groen bestuurlijk gebied. Voor ieder bestuurlijk gebied is er per type groen het percentage en de grootte in hectare afgeleid. In de oppervlaktes representeren de functionele gebieden met ‘ levend groen’ inclusief verharding, water, bebouwing, etc.

  4. Functioneel 'levend groen' bestuurlijk gebied. Voor ieder bestuurlijk gebied is er per type groen het percentage en de grootte in hectare afgeleid. In de oppervlaktes representeren alleen het ‘ levend groen’ , dus exclusief verharding, water, bebouwing, etc.

Nabijheid van groen

Deze tabel geeft per buurt inzicht in de gemiddelde loopafstand van de woning tot het dichtstbijzijnde park, plantsoen en ander type groengebied.

Kavelgroen

Het kavelgroen beschrijft per buurt ,wijk en stadsdeel de gemiddelde geschatte hoeveelheid groen op private terreinen zoals tuinen. Deze cijfers zijn ingedeeld in een bruto oppervlakte groen, hoge vegetatie en lage vegetatie (lager dan 2,5 meter).

Bronnen

OmschrijvingCategorie
Bodemgebruik bestuurlijk gebied (csv)databestand
Bodemgebruik bestuurlijk gebied (geopackage)databestand
Functioneel levend groen bestuurlijk gebied (csv)databestand
Functioneel levend groen bestuurlijk gebied (geopackage)databestand
Functioneel groen bestuurlijk gebied (csv)databestand
Functioneel groen bestuurlijk gebied (geopackage)databestand
Bodemgebruik functioneel gebied (csv)databestand
Bodemgebruik functioneel gebied (geopackage)databestand
Metadata bodemgebruik groen (xlsx)databestand
Nabijheid groen buurt (csv)databestand
Metadata nabijheid groen (xlsx)databestand
Kavelgroen erf bestuurlijk gebied (csv)databestand
Kavelgroen erf bestuurlijk gebied (geopackage)databestand
Metadata kavelgroen erf (xlsx)databestand

Beschrijving

Publicatiedatum
29 augustus 2022
Wijzigingsdatum
3 maart 2023
Wijzigingsfrequentie
jaarlijks
Doel
Verzamelen statistieken
Contactpersoon
Nico de Graaff