Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdamse jongeren op de arbeidsmarkt in 2022

In de coronacrisis verloren relatief veel jongeren in Amsterdam hun werk. In 2022 trok de werkgelegenheid weer aan en waren veel jonge Amsterdammers weer aan het werk. We zien wel nog ongeveer dezelfde verschillen tussen verschillende groepen jongeren als voor de coronacrisis. Deze factsheet laat zien hoe het ging met Amsterdamse jongeren op de arbeidsmarkt in 2022.

In 2022 had gemiddeld 73 procent van de jongeren tussen de 15 en 26 jaar betaald werk. In 2021 was dit 67 procent. De arbeidsparticipatie is met 83 procent het hoogst onder hbo/wo opgeleide jongeren en met 60 procent het laagst onder jongeren zonder startkwalificatie. Dit was ook zo voor de coronacrisis.

De achterstand van jongeren zonder startkwalificatie is wel afgenomen doordat vooral deze groep vaker werkt. Zij gingen vooral vaker naast hun opleiding werken. Het gaat dus niet om jongeren die gestopt zijn met school om te gaan werken. Van de jongeren zonder startkwalificatie ging voornamelijk de groep zonder migratieachtergrond vaker werken. Daardoor werd het verschil in participatie tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond wat groter.

De jeugdwerkloosheid nam af van 12,4 procent in 2021 naar 8,8 procent in 2022. Daarmee ligt de werkloosheid wel nog boven het niveau van voor corona. Toen was het 8,1 procent. Vergeleken met de periode voor de coronacrisis zijn er dus zowel meer jongeren aan het werk als op zoek naar werk.

Ook het aantal jongeren met een uitkering is in 2021 en 2022 gedaald en bleef in 2023 stabiel op een laag niveau. In juli 2023 hadden 690 jongeren een WW-uitkering. 1.730 jongeren kregen een bijstandsuitkering.