Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Begraven voor onbepaalde tijd

Sinds mei 2021 kunnen Amsterdammers voor onbepaalde tijd worden begraven op de twee gemeentelijke begraafplaatsen (De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder). Welke groepen hebben daar behoefte aan en wat zijn de behoeften van Amsterdammers omtrent begraven en uitvaarten? Dit heeft Onderzoek en Statistiek (O&S) in opdracht van Ruimte en Duurzaamheid onderzocht.

De voorkeuren zijn breed uitgevraagd, maar er is specifiek ingezoomd op de behoefte aan en kennis over begraven voor onbepaalde tijd. Er zijn twee vragenlijsten uitgezet; één vragenlijst onder Amsterdammers en de ander was gericht aan professionals in het veld (uitvaartverzorgers, ondernemers en verzekeraars).

Van de Amsterdammers wil 45 procent gecremeerd worden na overlijden en ruim een kwart wil begraven worden. Van de Amsterdammers die begraven willen worden gaat de voorkeur in de meeste gevallen naar een graf voor bepaalde tijd (44 procent). Een kleiner, maar substantieel deel kiest voor wat meestal eeuwige grafrust wordt genoemd, op de gemeentelijke begraafplaatsen bekend als begraven voor onbepaalde tijd (35 procent).

Grafiek met voorkeur voor type uitvaart

Voorkeur eigen uitvaart, ‘religieus’ (n=316) versus ‘niet-religieus (n=434)

Vooral religieuze Amsterdammers willen begraven worden (40 procent) vergeleken met niet-religieuzen (17 procent). Onder de deelnemers aan dit onderzoek betreft dit een gevarieerde groep bestaande uit islamitische, christelijk-orthodoxe, protestantse en joodse Amsterdammers. Daarnaast ligt het percentage dat kiest voor een graf voor onbepaalde tijd onder religieuzen vier keer hoger dan onder niet-religieuzen. Verder kiezen ook jongeren vaker voor een graf voor onbepaalde tijd, terwijl ouderen veelal voor crematie opteren. Het afzien van een graf voor onbepaalde tijd heeft voor zowel de Amsterdammers als de ondernemers het meest te maken met de kosten.

Nog maar weinig mensen op de hoogte van begraven voor onbepaalde tijd

Van alle respondenten geeft 18 procent aan dat ze op de hoogte zijn van de mogelijkheden van begraven voor onbepaalde tijd op de twee gemeentelijke begraafplaatsen. Ook uit de reacties van de ondernemers komt naar voren dat de helft vóór het invullen van de vragenlijst niet op de hoogte was van mogelijkheid van begraven voor onbepaalde tijd in Amsterdam. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het veldwerk plaatsvond toen de mogelijkheid nog betrekkelijk kort werd geboden. Ondernemers geven aan dat er behoefte is aan meer informatie over begraven voor onbepaalde tijd in Amsterdam.