Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bezoekersprognose Amsterdam 2024-2026

In april 2024 heeft O&S de nieuwe bezoekersprognose voor de periode 2024-2026 opgesteld. Deze prognose beschrijft de verwachte ontwikkeling van het aantal verblijf- en dagbezoeken tot en met 2026. Omdat veel ontwikkelingen onzeker zijn, vat O&S verschillende mogelijke resultaten samen in drie scenario's. Daarbij houden we rekening met reisbereidheid, seizoenseffecten, economische ontwikkelingen en het overnachtingsbeleid in de stad.

In 2023 waren er meer dan 22 miljoen overnachtingen in Amsterdamse hotels en andere accommodaties zoals campings en verhuurde woningen. Voor 2024 verwacht O&S dat dat aantal verder zal groeien en uitkomt tussen de 22,9 en 25,4 miljoen. Voor 2026 schat O&S dat er tussen de 23,6 en 26,6 miljoen overnachtingen zullen zijn.

Het aantal gasten groeit minder hard dan het aantal overnachtingen doordat de gemiddelde lengte van de bezoeken stijgt. In 2019 was de gemiddelde verblijfsduur 2,13 nachten. In 2024 is dit naar verwachting 2,38 nachten. Het aandeel zakelijke hotelovernachtingen is naar schatting 18 procent.

In het lage scenario daalt het aantal dagbezoeken licht van 25,4 miljoen dagbezoeken in 2023 naar 24,4 miljoen in 2026. In het hoge scenario blijft ook het aantal dagbezoeken stijgen tot 26,8 miljoen in 2026.

Grafiek met toeristenovernachtingen in Amsterdam 2018-2026, in miljoenen, in drie scenario’s

Prognose 2018-2026