Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Buurtenquête Zuid 2021

  • Publicatie
  • 29 september 2021

Stadsdeel Zuid wil voor het opstellen van de gebiedsplannen een beeld hebben van het oordeel van haar bewoners over wat er goed of slecht gaat bij hen in de buurt en wat zij zouden willen veranderen. OIS heeft in opdracht van het stadsdeel in 2021 een enquête uitgevoerd. De vragenlijst is ingevuld door 2.511 bewoners van stadsdeel Zuid.

Bewoners vinden minder vaak dat hun buurt vooruit gaat

Het aandeelbewoners dat hun buurt vooruit vindt gaan, is de afgelopen 5 jaar gedaald van 47% naar 22%. Tegenwoordig vindt men het vaakst dat de buurt niet vooruit en niet achteruit gaat (39%). De groep die de buurt achteruit vindt gaan steeg van 22% naar 36%. Vooruitgang van de buurt schrijft men het vaakst toe aan het horeca- en winkelaanbod. De meest genoemde redenen voor achteruitgang zijn rommel op straat, overlast en de afvalinzameling.

Meest positief over ligging buurt, het groen en de bewoners

De respondenten is gevraagd wat hen het meest bevalt aan hun buurt. De top drie bestaat uit dicht bij alles (27%), het groen (22%) en de bewoners (18%). Er zijn verschillen tussen de gebieden. Zo vindt men in de De Pijp het vaakst dat alles dichtbij is, dat er goede winkels zijn en prettige bewoners. Het gebied Oud-Zuid-Midden wordt relatief vaak gewaardeerd om de woningen en de aanwezige kunst en cultuur. In tegenstelling tot de andere deelgebieden wordt Buitenveldert vooral gewaardeerd om het aanwezige groen.

Bijna de helft van de respondenten vindt de afvalinzameling slecht

Van de bewoners van stadsdeel Zuid vindt 47% de afvalinzameling (zeer) slecht. Zij vinden vooral dat de containers niet vaak genoeg worden geleegd (44%) en dat er niet voldoende wordt gehandhaafd (22%). Een groep van 22% vindt de afvalinzameling juist (zeer) goed. Dit percentage is hoger in Zuidas (45%).

Ruim een kwart heeft de afgelopen vijf jaar de eigen woning verbouwd

Van alle respondenten had 27% de afgelopen 5 jaar een verbouwing. Onder huiseigenaren ligt dit percentage op 41% en onder huurders op 12%. De bouwoverlast in de buurt is volgens 43% de afgelopen jaren toegenomen. Zij omschrijven dat er heel veel, vaak langdurig, en bij elke verhuizing wordt verbouwd. De overlast bestaat in huis uit (constante) herrie, elke ochtend vroeg wakker worden en het bemoeilijken van thuiswerken. Op straat bestaat de overlast uit de bezetting van parkeerplekken, afgesloten straten, stof, zwaar verkeer, en bouwafval/steigers/wc’s/stortbakken op straat.

Bijna helft ouderen bekend met OV-voorzieningen

Van de 65-plussers is 46% bekend met minstens één openbaar vervoervoorziening voor ouderen. Het meest bekend zijn de Regiotaxi (27%) en het gratis OV voor mensen met AOW (24%). Bijna een kwart (23%) van de ouderen die bekend zijn met de vervoersvoorzieningen heeft minstens één van deze voorzieningen wel eens gebruikt.