Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Cultuurmonitor 2019

In deze rapportage is het culturele leven van Amsterdammers onderzocht. Voor het laatst was dit gedaan in 2010, en daarvoor in 2002 en 2006. Sindsdien is de stad veranderd. Het aantal inwoners is toegenomen en een groot deel van de nieuwkomers is neergestreken in nieuwbouwbuurten en gerenoveerde woonbuurten van Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Er is gekeken in hoeverre Amsterdammers musea, voorstellingen, concerten en festivals bezoeken; of ze naar de film gaan en hoe vaak ze de bibliotheek bezoeken. Er is aandacht voor cultuurparticipatie in de buurt, het CKV-onderwijs, en in hoeverre Amsterdammers het cultuuraanbod in Amsterdam en de nachtcultuur waarderen.

Ook is gevraagd in hoeverre Amsterdammers zelf creatief zijn en aan amateurkunst doen. Omdat cultuurparticipatie voor een groot deel samenhangt met de culturele achtergrond en de sociaaleconomische status zijn de bevindingen uitgesplitst naar herkomstgroep, opleiding en daar waar mogelijk naar inkomensgroep.