Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Evaluatie kindtegoed

De gemeente Amsterdam wil de communicatie rondom en tevredenheid over de verschillende regelingen voor Amsterdammers met weinig geld, waaronder schuldhulpverlening, continu verbeteren. Hiervoor zet de afdeling Armoedebestrijding de ervaringen en ideeën van (potentiële) gebruikers van deze regelingen in. Om Amsterdamse met een laag inkomen mee te laten praten over het verbeteren van regelingen voor Amsterdamse minimahuishoudens, heeft WPI Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) gevraagd om een Stadspaspanel op te zetten voor deze doelgroep. Voor het huidige onderzoek zijn leden van dit Stadspaspanel benaderd om hun mening te vragen over het kindtegoed.

Verschillende bronnen kindtegoed informatief

De meeste respondenten geven aan dat zij het kindtegoed kennen van de folder die ze thuisgestuurd hebben gekregen of via de website amsterdam.nl/kindtegoed. Relatief weinig kennen de regeling via een maatschappelijke werker,kennis of familie. De meeste respondenten vinden de verschillende bronnen over het kindtegoed informatief. Slechts een enkeling vindt de website of de animatie op de website niet informatief. Geen enkele respondent vindt de folder over het kindtegoed niet informatief.

Zie ook

Ruim helft van de respondenten wenst verruiming winkelaanbod

De meeste respondenten die het Kindtegoed hebben ontvangen, hebben er ook gebruik van gemaakt (n=40). Iets meer dan de helft van de respondenten is tevreden met het winkelaanbod (24 tegenover 21 die niet tevreden zijn). Van deze laatste groep geven zes respondenten aan dat ze er niet kunnen vinden wat ze nodig hadden en vinden drie respondenten de aangewezen winkels te ver weg. Verschillende respondenten vinden het winkelaanbod beperkt is en zij zouden graag Primark, Hema, Zeeman en tweedehands winkels in het aanbod willen. Elf van de 45 respondenten geven aan dat ze een productsoort in het aanbod missen. Een aantal respondenten mist bijvoorbeeld schoenen in het productaanbod.

Respondenten erg tevreden met kindtegoed

Respondenten zijn gevraagd om met een rapportcijfer aan te geven hoe tevreden zij zijn met het kindtegoed. Zij geven gemiddeld een 8,5. Er is slechts één respondent die een onvoldoende geeft, namelijk een 5. Er worden wel verbeterpunten genoemd. Er zijn respondenten die vinden dat het winkelaanbod moet worden uitgebreid. Aanvullend hierop zou een aantal respondenten ook graag zien dat zij het tegoed ook kunnen gebruiken bij webshops. Verder zijn er een paar respondenten die vinden dat het tegoed te weinig is.

De respondenten die de Scholierenvergoeding kennen en gebruiken (n=34) hebben in meerderheid (zestien respondenten) de voorkeur voor de Scholierenvergoeding. Slechts twee respondenten geven de voorkeur aan het kindtegoed en dertien respondenten hebben geen voorkeur. Van de groep die de Scholierenvergoeding de voorkeur geeft, geeft de meerderheid aan dat het winkel- en productaanbod beter is en zij er makkelijker spullen mee kunnen kopen dan met het kindtegoed.