Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 1 Centrum West 2015

Uit de 'Gebiedsanalyse 1 Centrum West 2015' blijkt dat tussen 2014 en 2024 het inwonertal ongeveer gelijk zal blijven. Wel zal de leeftijdssamenstelling veranderen; Centrum West vergrijst. Het aantal personen jonger dan 30 jaar blijft ongeveer gelijk, maar het aantal veertigers zal sterk afnemen en het aantal 65-plussers neemt met 40% fors toe (versus 28% gemiddeld in Amsterdam).

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied

opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).