Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 10 Zuid Noord 2015

Uit de 'Gebiedsanalyse 10 Zuid Noord 2015' blijkt dat tussen 2014 en 2024 het aantal inwoners in Zuid Noord licht zal toenemen met 2% (Amsterdam 6%). In 2024 telt het gebied naar verwachting 54.700 inwoners; nu is dat 53.600. Net als in overige delen van de stad, is de leeftijdsgroep die het sterkst toeneemt in Zuid Noord, die van de 65-plussers. In 2014 zijn dat er 7.200; in 2024 8.700. Deze toename is met 20% wel minder sterk dan de gemiddelde toename in Amsterdam (28%). Het aantal veertigers in Zuid Noord zal gaan afnemen. Deze leeftijdsgroep is anno 2014 relatief groot, omdat van de grote groep dertigers van 2004 een deel in het gebied is blijven wonen. De huidige groep dertigers is minder groot en van hen zal eveneens slechts een deel blijven; de rest zal uit Zuid Noord vertrekken.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied

opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).