Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 12 De Pijp/ Rivierenbuurt 2015

Uit de 'Gebiedsanalyse 12 De Pijp/ Rivierenbuurt 2015' blijkt dat tussen 2014 en 2024 het aantal inwoners zal stijgen met 3 procent (Amsterdam 6 procent). Net als in de gehele stad neemt vooral het aantal 65-plussers toe (+25 procent; Amsterdam +28 procent). Behalve het ouder worden van de huidige groep 55-plussers, laat de bevolkingspiramide verder nauwelijks veranderingen zien. De leeftijdsopbouw in De Pijp/Rivierenbuurt blijft daarmee nagenoeg gelijk. Nu, maar ook in 2024, blijft het gebied vooral een doorgangsgebied voor twintigers en dertigers. Zodra deze mensen relaties krijgen en gezinsvorming optreedt, trekken zij hun kleine woning uit op zoek naar meer ruimte.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).