Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 12 De Pijp/ Rivierenbuurt 2016

De Pijp/ Rivierenbuurt is een doorgangsgebied voor twintigers en dertigers. Zodra er gezinsvorming optreedt, trekken zij hun kleine woning uit op zoek naar meer ruimte. Hoog voorzieningenniveau op het gebied van horeca, detailhandel en creatieve bedrijvigheid. Dit blijkt uit de 'Gebiedsanalyse 12 De Pijp/ Rivierenbuurt 2016'.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyses dient als onderlegger voor de gebiedsagenda.