Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 13 Oud Oost 2015

Oud-Oost behoort tot de sterkst vergrijzende gebieden van Amsterdam. Tot 2024 zal het aantal 65-plussers toenemen van 3.000 naar 4.400; een stijging van 45% (versus 28% gemiddeld in Amsterdam). Wel blijft Oud-Oost relatief jong, doordat de huidige groep twintigers er blijft wonen. Hierdoor zal ook het aantal kinderen in Oud-Oost toenemen. Dit staat in de 'Gebiedsanalyse 13 Oud Oost 2015'.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied

opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).