Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 13 Oud-Oost 2017

Oud-Oost is een gebied in opkomst. Het aandeel inwoners dat vindt dat hun buurt vooruit gaat is al enkele jaren het hoogst van de stad. Het is een gewild gebied voor starters. Er is relatief veel en in toenemende mate bedrijvigheid in de creatieve industrie en het toerisme. Dit staat in de 'Gebiedsanalyse 13 Oud-Oost 2017'.

De gebiedsanalyses vormen het startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als van de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2019-2022.