Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 14 Indische Buurt/ Oostelijk Havengebied 2016

Het Oostelijk Havengebied laat op veel vlakken een gunstig beeld zien. Mensen wonen er graag en de sociaaleconomische positie van de bewoners is sterk. De leefbaarheid in de Indische Buurt is sterk verbeterd, de waardering voor de buurt ligt in de Indische buurt West inmiddels op het gemiddelde van de stad. Dit staat in de 'Gebiedsanalyse 14 Indische Buurt/ Oostelijk Havengebied 2016'.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyses dient als onderlegger voor de gebiedsagenda.