Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 14 Oostelijk Havengebied/ Indische Buurt 2015

Uit de 'Gebiedsanalyse 14 Oostelijk Havengebied/ Indische Buurt 2015' blijkt dat tussen 2014 en 2024 zal het aantal inwoners nauwelijks zal stijgen (1% versus 6% in Amsterdam). In 2014 telt het gebied 41.300 inwoners; in 2024 zijn dat er 41.500. De Indische Buurt/ Oostelijk Havengebied is, op IJburg/ Zeeburgereiland en Bijlmer Centrum na, het snelst vergrijzende gebied van Amsterdam. Tot 2024 zal het aantal 65-plussers toenemen van 3.200 naar 4.900; een stijging van 52% (Amsterdam: 28%).

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied

opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).