Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 15 Watergraafsmeer 2015

In Watergraafsmeer worden komende jaren gelijktijdig diverse grote projecten uitgevoerd, die tezamen genomen een flinke toename zullen geven in het aantal bewoners, werknemers en toeristen. Dat zal leiden tot toename van verkeer, parkeerdruk en het voorzieningengebruik in Watergraafsmeer. Dit staat in de 'Gebiedsanalyse 15 Watergraafsmeer 2015'.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied

opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).