Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 19 Noord Oost 2015

Tussen 2014 en 2024 neemt het aantal inwoners van Noord Oost toe van 27.800 naar 31.200; een stijging van 12%. Daarmee is de stijging twee keer zo sterk als gemiddeld in Amsterdam (6%). Die toename van de bevolking in Noord Oost is terug te zien bij bijna alle leeftijden. Dit staat in de 'Gebiedsanalyse 19 Noord Oost 2015'.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied

opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).