Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 2 Centrum Oost 2015

Uit de 'Gebiedsanalyse 2 Centrum Oost 2015' blijkt dat tussen 2014 en 2024 het aantal inwoners zal toenemen van 41.800 naar 43.200; een stijging van 3% versus 6% gemiddeld in Amsterdam. Het vrouwenoverschot zal er in 2024 nog steeds zijn. Het aantal 65-plussers in Centrum Oost gaat met 40% sterker toenemen dan gemiddeld in Amsterdam (28%).

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied

opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).