Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 20 Bijlmer Centrum 2015

Uit de 'Gebiedsanalyse 20 Bijlmer Centrum 2015' blijkt dat tussen 2014 en 2024 het aantal inwoners toeneemt van 23.200 naar 25.500; een stijging van 10% (Amsterdam 6%). Bijlmer Centrum is, op IJburg/Eiland Zeeburg na, het snelst vergrijzende gebied van Amsterdam. Tot 2024 zal het aantal 65-plussers toenemen van 1.375 naar 2.300; een stijging van 68% versus 28% gemiddeld in Amsterdam.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied

opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).