Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 20 Bijlmer Centrum 2017

Bijlmer Centrum biedt veel werkgelegenheid, met name in Amstel III. Met 50.000 banen is bijna 10% van de werkgelegenheid in Amsterdam op Amstel III te vinden. Dit staat in de 'Gebiedsanalyse 20 Bijlmer Centrum 2017'.

De gebiedsanalyses vormen het startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als van de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2019-2022.