Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 22 Gaasperdam/ Driemond 2015

Uit de 'Gebiedsanalyse 22 Gaasperdam/ Driemond 2015' blijkt dat bewoners van Holendrecht Oost en Driemond gemiddeld genomen zeer tevreden zijn met hun woning. In de meeste overige buurten is de tevredenheid met de woning gemiddeld. Uitzondering zijn vier buurten met concentraties van corporatiebezit, daar zijn bewoners minder tevreden.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied

opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).