Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 3 Westerpark 2017

Uit de de 'Gebiedsanalyse 3 Westerpark 2017' blijkt dat bewoners tevreden zijn met hun woning. De huren zijn (nog) relatief laag en de voorzieningen van het centrum zijn nabij. Het gebied is een stuk rustiger dan het centrum, en er is relatief weinig criminaliteit en overlast. Bewoners voelen zich over het algemeen veilig.

De gebiedsanalyses vormen het startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als van de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2019-2022.