Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 4 Bos en Lommer 2017

Het is in Bos en Lommer even veilig als gemiddeld in de stad. Er wordt minder dan gemiddeld overlast ervaren. De overlast van jongeren is sterk gedaald. De tevredenheid over de speelvoorzieningen in het gebied is toegenomen en ligt nu boven het gemiddelde van de stad. Relatief weinig bewoners voelen zich eenzaam. Dit staat in de 'Gebiedsanalyse 4 Bos en Lommer 2017'

De gebiedsanalyses vormen het startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als van de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2019-2022.