Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 5 Oud-West/ De Baarsjes 2017

Oud-West/ De Baarsjes is een typisch gentrificatie-gebied. Deze transformatie heeft zich, met name in Oud-West, grotendeels al voltrokken. De kleine woningen nabij het centrum zijn aantrekkelijk voor twintigers en dertigers. Er is relatief veel bedrijvigheid in de creatieve industrie en ICT. Dit staat in de 'Gebiedsanalyse 5 Oud-West/ De Baarsjes 2017'.

De gebiedsanalyses vormen het startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als van de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2019-2022.