Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 6 Geuzenveld/ Slotermeer 2015

De gemiddelde leeftijd in Geuzenveld/ Slotermeer stijgt de komende 10 jaar van 33,6 naar 34,7 jaar. Een stijging van het aantal 65-plussers en een daling van het aantal twintigers is hier de oorzaak van. Het aandeel kinderen van 0 tot en met 17 jaar blijft in 2024 gelijk. Opvallend is ook dat het aantal 80-plussers, bijna uitsluitend vrouwen, gaat afnemen tot 2024. Voor een groot deel gaat het hier om de oorspronkelijke bewoners die zich midden jaren vijftig in het gebied gevestigd hebben en de komende jaren zullen komen te overlijden. Dit staat in de 'Gebiedsanalyse 6 Geuzenveld/ Slotermeer 2015'.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied

opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019. De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).