Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 6 Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijken 2017

Uit de 'Gebiedsanalyse 6 Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijken 2017' blijkt dat de huren laag zijn waardoor de woningen relatief betaalbaar zijn. De lucht is relatief schoon. Op alle meetpunten in dit gebied ligt de concentratie stikstofdioxide onder de grenswaarde. Het groen wordt goed gewaardeerd en ook het aanbod aan speelvoorzieningen vinden veel bewoners op orde.

De gebiedsanalyses vormen het startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als van de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2019-2022.