Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsanalyse 8 De Aker, Sloten en Nieuw Sloten 2017

Uit de de 'Gebiedsanalyse 8 De Aker, Sloten en Nieuw Sloten 2017' blijkt dat veel huishoudens een goed inkomen hebben, de werkloosheid is er laag en armoede komt weinig voor. Vrouwen werken relatief vaak. Er wordt relatief veel energie opgewekt uit zonnepanelen. De eengezinswoningen in dit gebied lenen zich daar goed voor.

De gebiedsanalyses vormen het startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als van de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2019-2022.