Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Monitor Attracties MRA

De monitor Attracties MRA brengt het aantal en de spreiding van attracties in de MRA in beeld. Ook beschrijft de monitor de ontwikkeling van het aantal bezoekers van de attracties. Deze jaarlijkse monitor is uitgevoerd door Onderzoek en Statistiek in samenwerking met alle regiogemeenten in de MRA.

In 2022 zijn er 883 attracties in de MRA die voldoen aan de definitie ‘publiekstrekkers op het gebied van kunst, cultuur, entertainment en (natuur)recreatie’. Het aandeel attracties dat onder de categorie spel, sport en entertainment valt is gegroeid. We zien hier onder andere een toename van Virtual Reality-games en attracties rondom fysieke uitdagingen.

Na twee coronajaren zijn de bezoekersaantallen van de musea, muziekpodia en andere attracties weer sterk gestegen. Wel blijven de aantallen veelal nog achter op het niveau van 2019. In 2022 trokken het Rijksmuseum, de Ziggo Dome, het Van Gogh Museum, de Zaanse Schans en Artis de meeste bezoekers.