Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Schuldenmonitor 2022

  • Publicatie
  • maart 2023

In 2021 hebben naar schatting ruim twee op de tien Amsterdammers schulden en/of betalingsachterstanden. Voor een op de tien gaat het om problematische schulden. Dat wil zeggen, men ervaart de schulden zelf als een probleem én het gaat niet uitsluitend om een studieschuld. De Schuldenmonitor gaat over de groep Amsterdammers met problematische schulden. De cijfers zijn gebaseerd op de Regionale Enquête Beroepsbevolking, een stadsbrede enquête die O&S vier keer per jaar verspreidt onder Amsterdammers.

Downloads

  • Factsheet Schuldenmonitor Amsterdam 2022
  • Rapport schuldenmonitor Amsterdam 2022

Aandeel Amsterdammer dat aangeeft schulden te hebben, 2021

Bron: O&S

De donkerblauwe groep van 10% vormt de doelgroep van deze monitor.

Van de Amsterdammers met problematische schulden heeft 43% een achterstand in het betalen van de vaste lasten. Dit aandeel neemt de laatste jaren toe. De meerderheid van de groep met problematische schulden ontvangt geen hulp; 40% wel. Deze hulp ontvangen zij in de meeste gevallen van familie en vrienden (23%). In 2021 geeft 11% aan dat zij in het afgelopen jaar hulp hebben gehad van de gemeente; dit is een lichte toename ten opzichte van de twee voorgaande jaren.

Soort hulp bij schulden en/of betalingsachterstanden, 2021

Bron: O&S

Problematische schulden komen binnen alle inkomenscategorieën voor, maar vaker bij Amsterdammers met een laag inkomen dan bij Amsterdammers met een hoog inkomen. Bij bijna de helft van de Amsterdammers met problematische schulden is de totale schuld lager dan €5.000. Dit toont aan dat de financiële ruimte van getroffen personen beperkt is. Ook andere achtergrondkenmerken die vaak gepaard gaan met een laag inkomen zijn een risicofactor voor schulden. Zo komen schulden vaker dan gemiddeld voor onder mensen met maximaal een mbo-1 opleiding en mensen die leven van een (bijstands)uitkering. Over het algemeen geldt dat groepen die relatief vaak schulden hebben ook vaker gebruik maken van gemeentelijke schuldhulpverlening.

Aandeel schulden per groep, 2021

Bron: O&S

Vooruitblik

Tegen de verwachtingen in lijkt de Covid-19-pandemie tot en met 2021 niet gezorgd te hebben voor een toename van de schuldenproblematiek in Nederland of in Amsterdam. Wel lopen veel huishoudens in 2022 en 2023 opnieuw risico op financiële problemen als gevolg van de hoge energieprijzen en inflatie. Dit geldt vooral voor huishoudens met een laag inkomen; de groep die ook in 2021 ook al vaker dan gemiddeld problematische schulden rapporteert.

Deze publicatie maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: