Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Sportmonitor 2017

Van de Amsterdammers sport 74 procent minimaal één keer per maand. Zij mogen zich sporter noemen volgens de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Dit aandeel is hoger dan in 2013 (67 procent), 2009 (61 procent), 2006 (65 procent) en 2003 (56 procent). In alle leeftijdsgroepen wordt meer gesport dan in 2013, maar de grootste stijging is te zien bij volwassenen van 18 34 jaar (van 74 procent in 2013 naar 84 procent). Het aandeel dat minimaal een keer per week sport is met 67 procent niet veel lager dan het aandeel dat minimaal één keer per maand sport. Dit is te lezen in de Sportmonitor 2017.

In 2017 heeft Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van Sport en Bos voor de zesde keer onderzoek gedaan naar het sportgedrag van Amsterdammers. In het onderzoek wordt onder andere ingegaan op het aandeel Amsterdammers dat sport, hoe vaak zij sporten, welke sporten populair zijn en op welke manier er wordt gesport. In totaal zijn 3.075 Amsterdammers van 6-80 jaar gevraagd naar hun sportgedrag.