Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Vernieuwde werkwijze bepaling eigendomsverhouding

Amsterdam telde op 1-1-2021 449.982 woningen. Om iets te kunnen zeggen over de eigendomsverhouding van die woningen, bekijkt OIS wie de bewoners en wie de eigenaren van elke woning zijn. Op 1-1-2021 werden 128.952 woningen bewoond door de eigenaar. De overige woningen werden verhuurd via een woningcorporatie of een particulier.

Sinds 1-1-2021 is de werkwijze waarmee OIS vaststelt wie de eigenaren van een woning zijn, vernieuwd. Hierdoor is een trendbreuk ontstaan in de cijfers over de eigendomsverhouding van de woningvoorraad. In dit stuk wordt uitgelegd welke verschillen in de werkwijze tot die trendbreuk hebben geleid.