Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Voorstel Buurten en wijken 2022

Weesp en Amsterdam worden op 24 maart 2022 bestuurlijk samengevoegd. Op die datum zal de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 definitief zijn. De gebiedsindeling van Amsterdam moet hierop worden aangepast. Omdat dit ook het moment is om gewenste wijzingen door te voeren, is er intensief contact geweest met de Amsterdamse stadsdelen, ambtenaren van de gemeente Weesp, diverse directies binnen de Amsterdamse gemeentelijke organisatie en de politie Amsterdam-Amstelland. Dit heeft tot meerdere wijzigingen geleid.

De indeling in wijken en buurten wordt gebruikt voor onderzoeken en statistieken. Het doel van deze indeling is het inzichtelijk maken van verschillen in de stad door middel van het produceren van statistieken en het verrichten van vergelijkend onderzoek. Wijzigingen in de bestuurlijke inrichting van de stad (stadsdelen, stadsgebied en de Gebiedsgericht Werken-gebieden) vallen buiten de scope van deze rapportage.

Uitgangspunt bij de wijziging van de gebiedsindeling is om zo terughoudend mogelijk te zijn, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. De wijkindeling van Amsterdam is in grote lijnen in 1931 vastgesteld en voor deze indeling zijn veel cijfers en onderzoeksresultaten voor een lange tijdsperiode beschikbaar. Hoe meer wijzigingen er plaatsvinden in de geometrie (grenzen) en de naamgeving van de gebiedsindeling, hoe geringer de continuïteit. Ook omdat de wijkindeling door instanties van buiten de gemeente Amsterdam wordt gebruikt (van de openbare bibliotheek Amsterdam tot het Planbureau voor de Leefomgeving), is terughoudendheid in de wijzigingen gewenst.

In de nieuwe indeling is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op IJburg II, Haven-Stad, Amstel III en andere transformatiegebieden. Daarnaast is rekening gehouden met de gebiedsontwikkeling in Weespersluis.

Belangrijkste wijzigingen

  • De gemeenten Weesp en Amsterdam worden samengevoegd. Met ingang van 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam kent dan 7 stadsdelen en het stadsgebied Weesp.
  • Driemond zal samen met Weesp het stadsgebied Weesp vormen. Het maakt dan niet langer deel uit van stadsdeel Zuidoost en het gebied Gaasperdam, Driemond. In het raadsbesluit van 8 juli 2021 is ingestemd met een aanpassing van de stadsdeelgrens ten oosten van Zuidoost en de grens van het Gebiedsgericht Werken-gebied ‘Gaasperdam, Driemond’. Die grens verschuift van het midden van de Gaasp naar de zuidelijke kavelgrenzen aan de zuidkant van de Provincialeweg. Gevolg hiervan is dat de bewoners van de huizen aan de zuidkant van de Provincialeweg na de wijziging niet langer bij de wijk Nellestein (en de buurten Gaasperpark of Gaasperplas), maar bij de wijk Driemond (en de buurt Landelijk Gebied Driemond) horen.
  • Het aantal wijken in Amsterdam neemt toe van 99 naar 110: er komen vier wijken bij uit Weesp (dit waren er in de oude situatie 10) en vier grote wijken in Zuidoost en het Westelijk Havengebied worden gesplitst in zeven kleinere wijken. Daarnaast zijn in het water rondom IJburg grenswijzigingen aangebracht. De oude grenzen bleken deels het land te doorkruisen en volgden niet de natuurlijke waterlijn. Deze worden opgeschoven zodat ze geheel in het water komen te liggen. Het verleggen van deze grenzen heeft geen gevolgen voor inwoners; het gaat om (nog) onbewoond gebied.
  • Het aantal buurten in de stad neemt toe van 481 naar 518. Om beter aan te sluiten bij de situatie ter plaatse worden er buurtgrenzen aangepast in de omgeving van het Rembrandtplein en Sloterdijk, op de locatie van het toekomstige Haven-Stad, bij de Overbraker Binnenpolder en enkele buurten in Nieuw-West.
  • Op verzoek van de stadsdelen zijn de namen van 5 wijken en 52 buurten aangepast. Verder zijn de richtlijnen van het Genootschap Onze Taal toegepast, waardoor de schrijfwijze van 15 wijken en 169 buurten is aangepast.
  • Een nieuwe opbouw van de gebiedscodering is toegepast. Dit is noodzakelijk, omdat door de toename van het aantal buurten en wijken de oude codering niet meer toereikend was. De nieuwe codering is in overleg met het CBS bepaald en zal ook door het CBS worden overgenomen.