Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Het culturele leven van Amsterdammers

Amsterdamse volwassenen zijn tevreden over het culturele aanbod in Amsterdam. Zij vinden dat het cultuuraanbod groot en divers is en geven voor dit aanbod een 8 als rapportcijfer. Zij zijn trots op het cultureel erfgoed, met de Grachtengordel en Rembrandt als iconische voorbeelden. Amsterdammers geven ook aan dat er ruimte in de stad is voor vernieuwing en experiment. Maar er is ook een waarschuwing: Sommige Amsterdammers vinden dat kunst onder druk staat. Zij maken zich zorgen over het verdwijnen van rafelranden, waar de nieuwe generatie tegen relatief lage kosten kan experimenteren en kunst en cultuur kan bezoeken.

Dit blijkt uit Cultuurmonitor 2019 waarin het culturele leven van Amsterdammers is onderzocht. Voor het laatst was dit gedaan in 2010, en daarvoor in 2002 en 2006. OIS heeft hiervoor een 1.300 volwassenen ondervraagd, waarvan 330 met kinderen tot 12 jaar. Daarnaast zijn 700 jongeren van 12 tot en met 17 jaar geïnterviewd. Het veldwerk vond plaats tussen september 2019 en november 2019. De uitkomsten weerspiegelen dus het culturele leven van voor de coronacrisis, grofweg tussen september 2018 en september 2019.

Opleidingsniveau en herkomst bepalend voor mate van cultuurparticipatie

Hoogopgeleide Amsterdammers en Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond of een westerse migratieachtergrond geven het vaakst aan naar musea, voorstellingen of evenementen te gaan. Amsterdammers met een laag inkomen, lage opleiding en respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond nemen juist minder vaak deel aan het culturele leven. Deels hebben we het over dezelfde groep in Amsterdam: een relatief groot deel van de Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond is laag opgeleid en heeft een laag inkomen. Hierdoor zien we ook verschillen tussen de stadsdelen: De participatiegraad is lager in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

Het belang van opvoeding bij cultuurparticipatie

Opvoeding speelt een belangrijke rol bij cultuurparticipatie. Bij jongeren die bijvoorbeeld als kind door hun ouders zijn meegenomen naar musea, voorstellingen of evenementen is de cultuurparticipatie op latere leeftijd hoger dan bij jongeren die niet door hun ouders zijn meegenomen. Vooral jongeren met hoogopgeleide ouders en jongeren met een Nederlandse achtergrond of westerse migratieachtergrond, geven vaak aan als kind te zijn meegenomen naar voorstellingen. Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond geven minder vaak aan als kind meegenomen te zijn naar een voorstelling en geven ook minder vaak aan in 2019 naar een voorstelling te zijn geweest.

Het belang van school bij cultuurparticipatie

Cultuureducatie op school is van belang om voorstellingbezoek en museumbezoek onder kinderen en jongeren te stimuleren, juist bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond, de groep met de laagste cultuurparticipatiegraad en juist bij jongeren die niet als kind creatieve lessen hebben gevolgd buiten school om. Het relatief lage aandeel dat wél participeert, doet dat voornamelijk via school.