Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Statistiek bij O&S

Onderzoek en Statistiek (O&S) heeft van oudsher veel statistische informatie over Amsterdam in huis. De statistieken van O&S beschrijven de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals de Amsterdamse bevolking, de woningvoorraad, de werkgelegenheid en de bedrijvigheid in de stad. Ook over onderwerpen als veiligheid, verkiezingen, zorg en onderwijs is statistische informatie beschikbaar.

Veel statistieken worden al jaren bijgehouden. Dit maakt het mogelijk om stedelijke ontwikkelingen door de tijd heen te volgen. Ook kunnen gebieden binnen de stad, zoals stadsdelen en buurtcombinaties, met elkaar worden vergeleken.

O&S beschikt over een eigen bedrijvenregister en maakt als enige gebruik van bronbestanden van de Amsterdamse gebouwen- en bevolkingsregisters. Daarnaast leveren circa 150 andere organisaties, zoals het CBS, het UWV WERKbedrijf, de politie Amsterdam-Amstelland en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam, statistische informatie aan. Deze informatie wordt vervolgens verder bewerkt en verwerkt in publicaties en onderzoeksrapporten.