Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Criminaliteit en slachtofferschap

De criminaliteit in Amsterdam daalt al jaren. Vooral tijdens de lockdowns gedurende de coronacrisis daalde het aantal geregistreerde misdrijven sterk. De lockdowns verminderde de gelegenheid voor bepaalde vormen van criminaliteit, zoals woninginbraak, fietsdiefstal, straatroof en zakkenrollerij. Gedigitaliseerde criminaliteit in Amsterdam nam juist toe.

Uitgelicht in dit dossier

Alles in Criminaliteit en slachtofferschap

 • Straatintimidatie Amsterdam 2020

  publicatie

  Van 3.967 ondervraagde Amsterdammers is 38% de afgelopen 12 maanden eens of vaker geconfronteerd met één of meer vormen van straatintimidatie. Vrouwen hebben vaker te maken met straatintimidatie dan mannen.

  Gepubliceerd: 26 februari 2021

 • Zakkenrollerij en straatroof in Amsterdam opnieuw gedaald

  artikel

  Zakkenrollerij en straatroof zijn sterk gedaald tussen 2014 en 2019. De zelf gerapporteerde slachtofferschap in de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland laat ook een daling zien in deze periode.

  Gepubliceerd: 23 oktober 2020

 • Straatroof in Amsterdam

  publicatie

  Zakkenrollerij en straatroof zijn sterk gedaald tussen 2014 en 2019, zo blijkt uit politiecijfers net als zelfgerapporteerd slachtofferschap in de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland.

  Gepubliceerd: 20 oktober 2020

 • Digitale criminaliteit

  video

  Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit groeien. De gevolgen van deze groei zijn ook in Amsterdam voelbaar. Ook het coronavirus lijkt invloed te hebben op cybercrime.

  Gepubliceerd: 2 oktober 2020

 • Toename jeugdcriminaliteit na jarenlange daling

  artikel

  In Amsterdam is de jeugdcriminaliteit, criminaliteit onder 12- tot 24-jarigen, toegenomen in 2019 ten opzichte van 2018. Hiermee is een eind gekomen aan de jarenlange daling.

  Gepubliceerd: 16 maart 2020

 • Bedreigingen bij bekering of geloofsverlaten

  publicatie

  Naar aanleiding van artikelen in de media over bedreigingen van christenen met een islamitische achtergrond en raadsvragen hierover heeft de burgemeester van Amsterdam opdracht gegeven voor onderzoek naar de omvang en aard van bedreigingen van bekeerde personen.

  Gepubliceerd: maart 2020

 • Dashboard Zicht op ondermijning

  artikel

  Het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) plaatsten afgelopen week het dashboard 'Zicht op Ondermijning' online. Het dashboard geeft inzicht in patronen op het gebied van vastgoed en drugs wat bijdraagt aan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit.

  Gepubliceerd: 23 december 2019

 • Factsheet Straatintimidatie Amsterdam 2018

  publicatie

  OIS vraagt Amsterdammers periodiek of ze met bepaalde vormen van straatintimidatie zijn geconfronteerd. De vragen zijn onderdeel van de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland.

  Gepubliceerd: juni 2019

 • Project: Criminaliteitsbeeld 2018

  artikel

  In deze rapportage wordt de criminaliteit in Amsterdam in beeld gebracht voor 2018, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de jaren 2015 tot en met 2017.

  Gepubliceerd: 21 mei 2019

 • Minder verdachten van misdrijven in Amsterdam

  artikel

  Zowel de jeugdcriminaliteit als de volwassenencriminaliteit in Amsterdam blijft dalen. Dit blijkt uit de rapportage ‘Criminaliteitsbeeld 2018’.

  Gepubliceerd: 27 maart 2019

 • Straatintimidatie

  video

  5 vragen over intimidatie op straat in Amsterdam

  Gepubliceerd: 9 maart 2019

 • Criminaliteitsbeeld 2018

  publicatie

  Jeugdcriminaliteit daalt sterker dan volwassenencriminaliteit. In 2018 was 2,3% van de Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 12-24 jaar verdacht van een misdrijf. Onder volwassenen van 25 jaar en ouder was dit 0,9%.

  Gepubliceerd: 2019

 • Behoeften van lhbti slachtoffers na een ernstig delict

  publicatie

  In november 2015 heeft het Amsterdamse college van B&W de nota 'Uitvoering Roze Agenda' vastgesteld. Een van de maatregelen daarin is 'het ontwikkelen van innovatieve maatregelen om de aangifte- en meldingsbereidheid te verhogen, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen binnen de LHBTI’s'.

  Gepubliceerd: 2018