Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Veiligheidsindex

De veiligheidsindex is een maat voor veiligheid in de buurt. Hoe lager het cijfer, hoe veiliger het is. De index wordt elke vier maanden berekend voor alle 108 buurten in de politieregio Amsterdam. Daaronder vallen de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De veiligheidsindex maakt het mogelijk buurten met elkaar te vergelijken en laat zien hoe de veiligheid verandert in de tijd. Veiligheid is niet alleen afhankelijk van criminaliteit. Ook overlast van bijvoorbeeld dronken mensen op straat of jongeren is van invloed. Daarnaast is van belang hoe veilig de bewoners zich voelen in hun buurt. De veiligheidsindex is daarom opgebouwd uit drie deelindexen: criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving.

Uitgelicht in dit dossier

 • Veiligheid in beeld

  interactief

  Bekijk en vergelijk de veiligheid per wijk op vier gebieden: criminaliteit, slachtofferschap, overlast en beleving.

Alles in Veiligheidsindex

 • Cijfers veiligheidsindex

  dataset

  Met de veiligheidsindexen kan de sociale veiligheid van een wijk worden vergeleken met andere wijken en voorgaande perioden.

  Laatst gewijzigd: 10 juli 2024

 • Toename criminaliteit en digitaal slachtofferschap

  artikel

  De update van de Veiligheidsindexen laat zien dat bewoners van Amsterdam-Amstelland vaker aangaven slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit ten opzichte van een jaar eerder.

  Gepubliceerd: 17 juni 2024

 • Onveiligheid toegenomen in 2022

  artikel

  De bij de politie geregistreerde criminaliteit is in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit de update van de Veiligheidsindexen.

  Gepubliceerd: 9 maart 2023

 • Veiligheid in beeld

  interactief

  Bekijk en vergelijk de veiligheid per wijk op vier gebieden: criminaliteit, slachtofferschap, overlast en beleving.

  Laatst gewijzigd: 31 oktober 2022

 • Amsterdam-Amstelland minder veilig in 2020

  artikel

  In de regio Amsterdam-Amstelland is het in 2020 iets minder veilig dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit de uitkomsten van de negentiende meting van de regionale veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland.

  Gepubliceerd: 8 april 2021