Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebiedsindelingen in Amsterdam, een inventarisatie

Naast de officiële bij raadsbesluit vastgestelde gebiedsindelingen van Amsterdam worden er ook diverse andere gebiedsindelingen voor Amsterdam gebruikt. Sommige stadsdelen gebruiken eigen gebiedsindelingen. Ten behoeve van wijkbeheer, in eerste instantie gericht op leefbaarheid en veiligheid, worden ook diverse gebiedsindelingen gebruikt. Daarnaast hanteren gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties vanwege hun specifieke takenpakket ook eigen gebiedsindelingen.

In opdracht van Bureau Informatiemanagement Amsterdam heeft O+S deze inventarisatie van de voor de gemeente Amsterdam gebruikte gebiedsindelingen gemaakt.

De rapportage bevat een inventarisatie van de door gemeentelijke organisaties en semi- overheidsorganisaties in Amsterdam gehanteerde gebiedsindelingen. In de inventarisatie wordt ook aandacht besteed aan de reden waarom deze indeling gehanteerd wordt. Daarnaast verschaft deze rapportage inzicht in de specifieke aspecten van de verschillende gebiedsindelingen en hun verschillen en overlap, ook met de bestaande gebiedsindelingen.